Untitled Document

gratis arbetskraft Arbetsrätt  
 


(2011-02-08)

Företag stämda – anlitade gratis arbetskraft

Elektrikerförbundet stämmer två företag för brott
mot Installationsavtalet. Två medlemmar utförde arbete hos respektive
företag. Under den tid de arbetade hos företagen fick de aktivitetsstöd
respektive försörjningsstöd. Enligt Installationsavtalet skulle
medlemmarna ha anställts som lärlingar och fått lön och andra
förmåner enligt avtalet. Förbundet menar därför att företagen är
skyldiga att betala ekonomiskt och allmänt skadestånd till medlemmarna
och allmänt skadestånd till facket.

Ombud för Elektrikerförbundet är förbundsjuristen
Carolina Öhrn , 08-6766334

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt