Untitled Document

kringga-anstallning Arbetsrätt  

 


(2011-05-31)

 

Lätt kringgå anställningsskyddet

Cargotec Sverige AB bedrev tillverkning av lätt- och
medeltung truck i Ljungby och av tung truck i Lidhult.
Under 2009 beslutade bolaget att tillverkningen av
lätt- och medeltung truck skulle flytta från Ljungby
till bolagets driftställe i Lidhult. Samtidigt skulle
antalet anställda minskas. 76 av de arbetstagare som
arbetade med trucktillverkningen i Ljungby erbjöds
arbete i Lidhult. Omplaceringserbjudandena lämnades
till de anställda oberoende av hur länge de hade
arbetat i bolaget. De arbetstagare som inte erhöll
omplaceringserbjudande avseende arbete i Lidhult och som
inte heller erbjöds arbete på den serviceverkstad som
fanns kvar i Ljungby sades upp på grund av arbetsbrist.

IF Metall stämde Cargotec Sverige AB och
Teknikföretagaren och gjorde gällande att
övertaligheten i Ljungby skulle ha hanteras enligt
turordningsregeln i 22 § lag om anställningsskydd
före flytten av tillverkningen från Ljungby till
Lidhult och att de anställda som inte blivit uppsagda
på grund av arbetsbrist skulle erbjudas anställning i
Lidhult. Cargotec Sverige AB och Teknikföretagen gjorde
i sin tur gällande att bolaget hade rätt att fritt
välja ut vilka arbetstagare som skulle erhålla
omplaceringserbjudandena oberoende av deras
anställningstid i bolaget.

Arbetsdomstolen har nu meddelat en mellandom i
målet. Domstolen ansåg att Cargotec Sverige AB hade
rätt att välja ut vilka arbetstagare som erhöll
omplaceringserbjudanden till Lidhult oberoende av deras
anställningstid i bolaget. AD 2011 nr 30

Under de centrala tvisteförhandlingarna gjorde
Cargotec Sverige AB och Teknikföretagen gällande att
anläggningen i Ljungby var två driftenheter. Detta
trots att anläggningen alltid i alla avseenden tidigare
hade behandlats som en driftsenhet. Om anläggningen var
två driftenheter skulle detta medföra att en
turordning skulle fastställas för de anställda som
arbetade med tillverkning och en turordning skulle
fastställas för de anställda som arbetade på
serviceverkstaden.. Arbetsdomstolen kom i sin mellandom
fram till att anläggningen i Ljungby var två
driftsenheter.

Domen visar hur lätt det är för en arbetsgivare
att kringgå anställningsskyddet. Genom att först
placera om de anställda som arbetsgivaren vill ha kvar
i verksamheten till andra driftsenheter kan
arbetsgivaren behålla dem han önskar. Domen visar
också att Arbetsdomstolen slår vakt om arbetsgivarens
arbetsledningsrätt och är ovillig att inskränka den t
o m när den uppenbart används för att runda
anställningsskyddet.

Det kan tilläggas att två ledamöter i
Arbetsdomstolen var skiljaktiga och menade att det var
skäligt att de som hade längst anställningstid hade
förtur till de arbeten som blev kvar hos bolaget.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt