Försäkringsrätt

När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler.
För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet. Där står staten för kostnaderna och målen prövas av Försäkringskassan, förvaltningsrätt och kammarrätt och vid riktigt viktiga mål av Högsta förvaltningsdomstolen. Den andra typen av ersättning är skadeståndsrättslig. De allra flesta arbetgivare har försäkringar som täcker denna typ av skador, de s.k. AFA försäkringarna.

LO-TCO Rättsskydd AB hjälper LO- och TCO-medlemmar som ombud i samtliga dessa ärenden. Se under rubriken rättshjälp.

Här under hittar du uppgifter om redovisningar av intressanta domar som rör socialförsäkrings- och skadeståndsrätt. I nästan samtliga fall har våra jurister och försäkringsrättsombud varit ombud. Du kan ibland även hitta annat intressant material som rör socialförsäkringsrätten, exempelvis intressanta tvister som vi driver.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Medlem slapp återbetala ersättning

En medlem som var tjänstledig bedömdes av Försäkringskassan som arbetslös och hade därför enligt Försäkringskassan erhållit för hög ersättning. Vi anförde att det inte fanns

Ny VD för LO-TCO Rättsskydd AB

Styrelsen för LO-TCO Rättsskydd AB har utsett Dan Holke till VD och chefsjurist för bolaget med omedelbar verkan. Bakgrunden till beslutet är att bolagets tidigare

Kammarrätten slår fast rättsläget

Medlem som haft en tydlig medicinsk utredning har visat att hen har rätt till partiell sjukersättning. Kammarrätten slog fast att vad Försäkringskassan har anfört och