Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan

Vi har tidigare informerat om att den höjda pensionsåldern kommer att påverka rätten till ersättning från Försäkringskassan vad gäller arbetsskadelivränta och även rätten till ersättning från försäkringsbolag som lämnar ersättning för inkomstförlust. De pensionsrelaterade åldersgränserna kommer framöver att beslutas varje år och knyts till medellivslängdens utveckling. Försäkringskassan har nu sammanställt information om vilka ersättningar som påverkas av den höjda pensionsåldern. Se bifogad länk.

Höjd pensionsålder påverkar ersättningar från Försäkringskassan – Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Här kan du läsa mer om pensionsåldern:

Pensionsåldrar och riktålder | Pensionsmyndigheten

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt