SGI för bemanningsanställd

Medlem som är anställd tills vidare på heltid i ett bemanningsföretag fick sin SGI fastställd till för lågt belopp både vad gäller inkomst och årsarbetstid. Eftersom hans inkomst varierar beroende på förtjänstläget hos kunden ska hans SGI beräknas på ett genomsnitt av hans historiska inkomst 6 månader före den dag han sökte sjukpenning.  Arbetsgivaren har fått information från FK att bara rapportera in arbetade timmar och lön för arbetade timmar och därför tog FK inte med den sjuklön och lön under semester som han haft vid beräkningen av hans SGI. Förvaltningsrätten delade vår uppfattning att även dessa inkomster ska tas med vid beräkningen och överlämnade målet till FK för ny beräkning.

Förvaltningsrätten i Göteborg 2023-07-04, mål nr 3731-23

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt