Försäkringsrätt

När man skadas eller blir sjuk pga arbetet gäller särskilda ersättningsregler. För det första kan man få ersättning från socialförsäkringssystemet. Där står staten för kostnaderna och målen prövas av Försäkringskassan, förvaltningsrätt och kammarrätt och vid riktigt viktiga mål av Högsta förvaltningsdomstolen. Den andra typen av ersättning är skadeståndsrättslig. De allra flesta arbetgivare har försäkringar som täcker denna typ av skador, de s.k. AFA försäkringarna. LO-TCO Rättsskydd AB hjälper LO- och TCO-medlemmar som ombud i samtliga dessa ärenden. Se under rubriken rättshjälp. Här under hittar du uppgifter om redovisningar av intressanta domar som rör socialförsäkrings- och skadeståndsrätt. I nästan samtliga fall har våra jurister och försäkringsrättsombud varit ombud. Du kan ibland även hitta annat intressant material som rör socialförsäkringsrätten, exempelvis intressanta tvister som vi driver.

Lösningsmedelsskadad får livränta

En man med kronisk toxisk encefalopati eller kronisk lösningsmedelsskada får efter dom i Kammarrätten i Göteborg rätt till livränta, trots att det funnits olika uppfattningar

Olycksfall eller inte?

En försäkrad hade i sitt arbete som verkstadsmekaniker (rörbockare), skadat vänster handled/underarm. I samband med rörbockning skulle han justera ett rör manuellt, som inte blivit

Oenigt om grad av arbetsförmåga

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i fackförbundet Svenska Pappersindustriarbetareförbundet delvis vunnit framgång i ett mål om sjukpenning i Kammarrätten i Jönköping. Mannens