Ett ”besvärsfritt intervall” måste verkligen vara besvärsfritt

En medlem i IF Metall har tillerkänts ersättning för inkomstförlust efter en arbetsskada genom en skiljedom från Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Efter en fallolycka, där medlemmen föll 1,5-2 meter från en saxlift och slog i bakhuvudet och ryggen, försökte medlemmen fortsätta sitt arbete utan att sjukskriva sig. En knapp månad senare sjukskrev medlemmen sig emellertid då det inte fungerade att arbeta på grund av ryggbesvär. Detta är en relativt vanlig situation som ofta leder till att medlemmar inte får sina besvär godkända som en arbetsskada. Det öppnar ofta upp för bedömningen att det förelegat ett besvärsfritt intervall, något som kan tala emot ett samband mellan olycksfallet och efterföljande besvär.

När medlemmen ansökte om ersättning från AFA Försäkring menade AFA också i detta fall att medlemmen haft ett besvärsfritt intervall eftersom medlemmen inte varit sjukskriven efter olycksfallet. AFA menade att besvär efter en fallolycka inte kan öka med tiden utan att de är tydligast i början av ett sjukfall och därefter klingar av. AFA hade dock inte beaktat att medlemmen under tiden direkt efter olycksfallet fått smärtstillande medicin utskriven och att medlemmen dessutom uppsökt kiropraktor under den inledande tiden efter olyckan.

Dessa omständigheter visade, enligt Skiljenämnden, att det i själva verket inte förelegat ett besvärsfritt intervall. I kombination med ett tydligt olycksfall och en förklaring från partssakkunnig om att det rört sig om en förvärring av en underliggande ryggproblematik godtog Skiljenämnden besvären som en följd av olycksfallet. Besvären var därför en arbetsskada och ersättning enligt villkoren utgick för den inkomstförlust som uppstått.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Styrmir Olafsson, 08-676 63 13.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt