Skiljenämnden fann skäl att frångå den så kallade traumatiska principen

En man var utsatt för ett allvarligt olycksfall i samband med att den industriport han skulle reparera föll ned över honom så att han klämdes fast. Mannen drabbades av flera skador, bland annat i bröstryggen och i nacken. Han sjukskrevs efter olyckan men gick sedan tillbaka i arbete.

Mannen återkom senare eftersom han fortfarande hade besvär. AFA fann att inget samband förelåg då det förflutit för lång tid där mannen varit i arbete. Vid omprövning accepterades dock att det fanns samband mellan besvären från bröstryggen och bröstkorgen, men inte med nacken. Man hävdade att dessa inte omnämnts initialt, det vill säga att besvärsutvecklingen stred mot den traumatiska principen, och att det fanns konkurrerande orsaker till besvären i nacken i form av tidigare nackproblem. Den traumatiska principen innebär att besvären ska vara besvärligast i samband med själva olyckan för att sedan minska över tid.

LO-TCO Rättsskydd AB tog fram uppgifter som visade att nackbesvären varit omnämnda initialt, även om de inte haft en framträdande plats mot bakgrund av att mannen kommit att skada även andra delar av kroppen vid olyckan. Dessutom visade vi att de tidigare nackbesvären varit mycket lindriga och kortvariga samt förelegat mer än åtta år tillbaka i tiden.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar fann skäl att frångå den traumatiska principen och att de av AFA åberopade konkurrerande tidigare nackbesvären inte var av sådan art att de kunde bryta sambandet. Medlemmen kommer därför nu att få ytterligare ersättning för kvarstående besvär/medicinsk invaliditet.

Facklig rättshjälp har beviljats av IF Metall och ombud var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, 08-6766322.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt