Skärpta regler om återbetalning till Försäkringskassan en fara för rättssäkerheten

Från den 1 september 2022 gäller nya regler för den som får ett beslut om att betala tillbaka pengar till Försäkringskassan. De nya reglerna är en följd av en lagändring som riksdagen beslutade den 21 juni 2022.

Den som får ett beslut om att betala tillbaka ersättning till Försäkringskassan har 30 dagar på sig att göra det. Lagändringen innebär att om personen inte betalar ska Försäkringskassan lämna skulden direkt till Kronofogden för indrivning eftersom beslutet om återbetalning har gjorts direkt verkställbart (exekutionstitel). Tidigare har Försäkringskassan i första hand själv försökt driva in pengarna och därefter ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Det är fortfarande möjligt att komma överens med Försäkringskassan om en avbetalningsplan, om man inte kan betala hela beloppet på en gång, men hela skulden ska vara betald inom tolv månader.

Denna nyordning gäller alla typer av ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan. Den är synnerligen ingripande för den försäkrade och rättssäkerhetsfrågor får ökad aktualitet till följd av ändringarna. Det bedöms även uppstå ett ökat behov av att den försäkrade företräds av kvalificerat ombud i domstol liksom att muntlig förhandling regelmässigt begärs som ett led i domstolsprövningen.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt