Nyhetsbrev

I samband med lagändringar och viktigare domar informerar vi om detta genom nyhetsbrev till förbunden. Här nedan finner du nyhetsbrev från 2008 och framåt.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Nyheter i semesterlagen (Nr 5/2009)

Riksdagen har nyligen antagit nya regler i semesterlagen. Man benämner det nya såsom en förenklad semesterlag vilket skulle kunna uppfattas som att vi fått en

Den nya diskrimineringslagen (Nr 1/2009)

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) ikraft. Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar.  Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot