Nyhetsbrev

I samband med lagändringar och viktigare domar informerar vi om detta genom nyhetsbrev till förbunden. Här nedan finner du nyhetsbrev från 2008 och framåt.

Den nya diskrimineringslagen (Nr 1/2009)

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) ikraft. Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar.  Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot