Nyhetsbrev

I samband med lagändringar och viktigare domar informerar vi om detta genom nyhetsbrev till förbunden. Här nedan finner du nyhetsbrev från 2008 och framåt.

Socialförsäkringsbalken (SFB) (Nr 2/2011)

Den 1 januari 2011 började Socialförsäkringsbalken (2010:110) att gälla. Den ersätter drygt 30 lagar, bl.a. lagen om allmän försäkring (AFL) och lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF).

Nyheter i semesterlagen (Nr 5/2009)

Riksdagen har nyligen antagit nya regler i semesterlagen. Man benämner det nya såsom en förenklad semesterlag vilket skulle kunna uppfattas som att vi fått en

Den nya diskrimineringslagen (Nr 1/2009)

Den 1 januari 2009 trädde den nya diskrimineringslagen (2008:567) ikraft. Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar.  Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot