Untitled Document

SVT-turordning Arbetsrätt  
 


(2011-01-25)

SVT får betala 300 000 kr för turordningsbrott

Enligt en dom i Arbetsdomstolen ska Sveriges Television
betala drygt 300 000 kr i skadestånd till en medlem i
Journalistförbundet.

Medlemmen sades upp på grund av arbetsbrist vid en
omorganisation på SVT i Malmö. Andra anställda med kortare
anställningstid fick vara kvar i anställning. SVT hävdade att
journalistförbundets medlem inte hade tillräckliga kvalifikationer för
fortsatt arbete hos SVT, närmare bestämt arbete som videojournalist
(kombinerad fotograf, redigerare och reporter).

Arbetsdomstolen fann att SVT inte hade styrkt att
förbundets medlem saknade tillräckliga kvalifikationer. SVT hade
därför gjort sig skyldigt till turordningsbrott. Arbetsdomstolen
uttalade att ”en arbetsgivare inte kan tillsätta ett arbete utifrån
sin mer eller mindre välgrundade uppfattning om vem som bäst skulle
kunna fullgöra uppgifterna i befattningen. Som Arbetsdomstolen har
framhållit i tidigare avgöranden är det inte lagens innebörd att
arbetsgivaren har frihet att träffa ett val med ledning av sådana
överväganden.” (AD 2011 nr 5)

Ombud för Journalistförbundet var förbundsjuristen
Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd, 08-6766329

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt