Whiplashskada klassad som arbetsskada efter tio år

Kammarrätten i Jönköping har avkunnat dom i ett mål där rätten gav en man som drabbats av en whiplashskada rätt och klassade skadan som arbetsskada.

Mannen hade, under arbetstid, blivit påkörd bakifrån när han stannade sin bil vid en stoppskylt och lutat sig fram för att se om vägen var fri. Han upplevde att det small till i nacken vid krocken.

Mannen var helt eller halvt sjukskriven från 1998, då olyckan inträffade, till 2005 då han erhöll halv sjukersättning. Han ansökte då om livränta men Försäkringskassan avslog hans begäran med motiveringen att hans skada var av sådan art att den borde läka inom tre veckor till 4 månader och att hans nuvarande besvär måste ha en annan förklaring.

Länsrätten avslog mannens överklagan med hänvisning till att det fanns olika uppfattningarna i sambandsfrågan i de läkarutlåtanden som ingivits.

Kammarrätten däremot fäste särskild vikt vid ett utlåtande från en specialist i neurokirurgi som mannens ombud från LO-TCO Rättsskydd hade inhämtat. Denne läkare anförde att mannen innan olyckan inte haft några besvär, att besvären uppstått i samband med olyckan och sedan kvarstod samt att besvären visade på en klassisk whiplashskada som inte läker ut. Kammarrätten ansåg således att mannens halsryggsbesvär orsakades av färdolycksfallet 1998 och att hans skada därför skulle klassas såsom arbetsskada.

Mannen hade beviljats rättshjälp genom sitt fackförbund och han företräddes av förbundsjuristen Björn Dufwa, LO-TCO Rättsskydd AB.

Det har under lång tid varit mycket svårt att få en whiplashskada klassad som arbetsskada då uppfattningarna kring just långvariga besvär efter en whiplashskada går vitt isär. Under hösten har en debatt förts i Läkartidningen angående kunskapsläget kring kroniska besvär efter pisksnärtstrauma samt Försäkringskassans syn på detta.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt