Vad är sjukdom?

Att drabbas av en allvarlig krisreaktion är en sjukdom som kan ge rätt till sjukpenning. En gravid kvinna med värk i rygg och höfter till följd av foglossning kan ha rätt till sjukpenning. Det kan tyckas självklart men Försäkringskassan har i dessa fall nekat de försäkrade sjukpenning med motiveringen att det inte rör sig om något sjukdomstillstånd som kan berättiga till sjukpenning.

Regeringsrätten har nu meddelat två domar som visar att Försäkringskassan har gjort fel. Det spelar inte någon roll vad som har orsakat besvären. Det som är avgörande är istället besvärens omfattning och påverkan på arbetsförmågan. Både krisreaktionen och de graviditetsrelaterade besvären kan alltså jämställas med sjukdom och båda personerna hade rätt till sjukpenning.

Det ena målet gällde en man som hade drabbats av en akut kris efter att ha blivit avskedad från sitt arbete. Han fick olika psykiska symtom och en specialist i psykiatri bedömde att mannen inte kunde arbeta på grund av krisreaktionen. Försäkringskassan menade att arbetsförmågan inte var nedsatt på grund av sjukdom utan hänvisade till försäkringsläkarens bedömning om att det rörde sig om en naturlig reaktion i den uppkomna situationen. I fallet med den gravida kvinnan rörde det sig inte om en komplikationsfri graviditet utan om sådana omfattande besvär att hon hade svårt att stå, gå och sitta.

LO-TCO Rättsskydd företrädde mannen i Regeringsrätten. Han hade blivit beviljad rättshjälp tack vare sitt medlemskap i facket.

Julia Pietrek, förbundsjurist

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt