Upsala Nya Tidning lade ut för mycket arbetstid – stäms på 9,2 miljoner kr

Sedan år 2002 har ett 60-tal anställda på Upsala Nya Tidning, UNT, fått för lite arbetstidsförkortning. De har arbetat längre än vad lokala och centrala kollektivavtal tillåter.  

Nu går Journalistförbundet till Arbetsdomstolen, AD, och stämmer företaget på 9,2 miljoner kronor. Huvuddelen av pengarna utgör övertidsersättning till medlemmar i förbundet som fått för mycket arbetstid utlagd i sitt schema. Därutöver finns yrkanden om allmänt skadestånd till förbundet, klubben och medlemmarna. Avtalsbrotten upptäcktes i samband med att arbetsgivaren sade upp lokala avtal för att kunna förlänga de anställdas arbetstid. Klubben påbörjade då ett utredningsarbete som visade att för mycket arbetstid lagts ut åtminstone tio år tillbaka i tiden.

Arbetsdomstolens mål nr A 225/12. Ombud är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.   

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt