Uppsagd på grund av upprullade byxor

Anders, medlem i GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, blev under hösten uppsagd från sin anställning hos Stora Enso Packaging AB.

Anders är till sin natur varm och han klär sig därefter. Produktionen vid Stora Enso Packaging AB innebär att det blir varmt i lokalerna, särskilt på sommaren. Ett resultat av detta är att Anders (under sina 38 år som anställd hos bolaget) utfört arbetet iförd endast knäkorta hängselbyxor. Detta har arbetsgivaren aldrig haft något att invända mot.

I juni 2012 beslutade emellertid Stora Enso Packaging AB att det skulle bli ändring på detta. Bolaget beslutade att alla anställda ska vara lika klädda och att klädsel bland annat ska bestå av en lång byxa. Bolaget uppger att man fattat beslut om skyddskläder. Byxan är emellertid en vanligt tyg-byxa som enligt facket inte räknas in i kategorin skyddskläder. Anders använder byxan men har vikt upp byxbenen ett par slag så att byxan slutar på halva vaden.

Stora Enso Packaging AB menar att Anders bryter mot en av bolaget beslutad säkerhetsföreskrift. Anders blev därför under hösten varslad om uppsägning och avstängd och efter ytterligare en månad uppsagd.

GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch har ogiltigförklarat uppsägningen och yrkat skadestånd till Anders samt att avstängningen av honom omedelbart ska upphöra. Förbundets uppfattning är att uppsägningen inte är sakligt grundad och att Anders ska ha sitt arbete tillbaka.

Ombud för GS-facket och Anders är förbundsjuristen Anne Alfredson, LO-TCO Rättsskydd, tel 08-6766325

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt