Undersköterska får rätt till sjukpenning trots brister i läkarintygen

En undersköterska som arbetade på ett demensboende nekades sjukpenning efter att ha drabbats av panikångest och depression. Försäkringskassan ansåg att läkarintygen inte beskrev tillräckligt tydligt vilka besvär hon hade och hur besvären hindrade henne att utföra sitt arbete.

Förvaltningsrätten i Göteborg ändrade beslutet och beviljade henne sjukpenning. Läkarintygen var i och för sig bristfälliga men det hade framkommit att hennes tillstånd hade varit allvarligare än vad som framgick av intygen. Förvaltningsrätten tog även hänsyn till de höga krav på psykisk stabilitet och förmåga att hantera stress som ställs i arbete som undersköterska på ett demensboende.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och företräddes av förbundsjurist Evalena Ödman, tel 08-676 63 02.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt