Underentreprenör till Skanska diskriminerar polska byggnadsarbetare

Det polska bolaget Lambda SA anlitades av Skanska för att under tiden augusti 2012 till och med februari 2013 utföra grundläggningsarbeten på arbetsplatsen Malmö Live. Arbetena utfördes av yrkeskompetenta polska byggnadsarbetare. Bolaget var bundet av ett lokalt kollektivavtal med Byggnads Skåne. Enligt kollektivavtalet skulle lön utgå med 177 kr per timme. Vidare skulle bolaget enligt kollektivavtal se till att de polska byggnadsarbetarna fick sin yrkeskompetens bekräftad genom validering. Under påstående om att de polska byggnadsarbetarna inte är yrkeskompetenta har bolaget betalat endast 88 % av den kollektivavtalade lönen. Bolaget har också förmått de polska byggnadsarbetarna att skriva under en handling där de säger sig inte stå till förfogande för validering. Byggnads Skåne har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat 800 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot det lokala kollektivavtalet. Byggnads Skåne hävdar att de polska byggnadsarbetarna har rätt till full lön enligt kollektivavtalet samt att bolagets agerande att betala 88 % av lönen utgör diskriminering på grund av nationalitet. Arbetsdomstolens mål A 209/14. Ombud för Byggnads Skåne är förbundsjuristen Annett Olofsson.  

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt