Två medlemmar i Kommunal får sjukpenning efter kammarrättsdomar

Två medlemmar i Kommunal beviljas hel sjukpenning efter domar i Kammarrätten i Göteborg respektive Jönköping.

Försäkringskassan avslog rätten till sjukpenning och menade bl.a. att medlemmarna hade full arbetsförmåga och att det saknades objektiva undersökningsfynd.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar nu i den ena domen, som rörde en personlig assistent som vårdade sin sjuke far i hemmiljö, att arbetsuppgifterna i ordinarie arbete enligt medlemmen hade medfört ökad fysisk belastning efter att fadern kommit hem från en höftoperation och behövt omfattande hjälp. Det, i kombination med medlemmens nackbesvär, var tillräckligt för att kammarrätten skulle konstatera hel arbetsoförmåga från och med denna tidpunkt, även om medlemmen tidigare kunnat utföra sitt arbete.

I den andra domen hade medlemmen besvär med bland annat svår huvudvärk och posttraumatiskt syndrom. Arbetsförmedlingen hade efter ett års arbetsprövning i ett bibliotek konstaterat att medlemmen saknade arbetsförmåga också i anpassat arbete. Försäkringskassan och förvaltningsrätten menade att medlemmen hade hel arbetsförmåga i ett normalt arbete och att besvären inte utgjorde sjukdom, men Kammarrätten i Jönköping konstaterar att det saknas utredning som motsäger läkarens och Arbetsförmedlingens bedömning och beviljar medlemmen hel sjukpenning. Hennes SGI återställs också.

Medlemmarna hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47, magnus.eriksson@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt