Transport stämmer lönedumpande åkeriföretag

 

Transport har stämt Andreassons Åkeri i Veddige AB för brott mot det gällande kollektivavtalet vid Arbetsdomstolen. Andreassons har genom ett förmedlingsföretag, som ägs av samma personer som står bakom Andreassons, anlitat polska chaufförer i sin åkeriverksamhet. Chaufförerna har erhållit en ersättning som kraftigt understiger den ersättning som anges i kollektivavtalet. I snitt anlitar Andreassons ca 135 chaufförer i veckan och utgör därmed ett stor åkeriföretag.

Enligt Andreassons är de polska chaufförerna att anse som egenföretagare. Kollektivavtalet behöver därför inte tillämpas enligt Andreassons.

Enligt Transport utgör det upplägg som Andreassons använt sig av ett klassiskt exempel på hur vissa företag försöker kringgå det gällande kollektivavtalet. Upplägget har inget annat syfte än att undvika en tillämpning av kollektivavtalet. De polska chaufförerna är enligt Transport att anse som arbetstagare hos Andreassons på vilka kollektivavtalet ska tillämpas.

Företrädare för Andreassons har vid olika tillfällen bekräftat att bakgrunden till det kritiserade upplägget är att Andreassons inte önskar betala kollektivavtalsenliga löner.

I ett första steg har Transport valt att stämma Andreassons då bolaget valt att inte tillämpa kollektivavtalet i förhållande till en chaufför. Transport avser att gå vidare med kollektivavtalsbrottet även avseende övriga chaufförer.

Transport har i målet yrkat ett allmänt skadestånd om 400 000 kr.

Förhoppningsvis kommer detta mål att vara ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med de oseriösa företag som förekommer i åkeribranschen. Skatteverket påförde nyligen Andreassons arbetsgivaravgifter med ett mycket stort belopp då chaufförerna även enligt Skatteverket är att anse som arbetstagare hos Andreassons.

Transportarbetarförbundet företräds av förbundsjuristen Robert Sjunnebo, LO-TCO Rättsskydd, tel 08-6766304.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt