Trakasserad på arbetet fick sjukpenning trots brister i det medicinska underlaget

Eva utsattes för trakasserier och sexuell mobbning av en manlig arbetskamrat. Hon sjukskrevs men Försäkringskassan vägrade att betala sjukpenning för perioden 15 januari till 31 mars 2009. Hon tvingades återgå i arbete men insjuknade på nytt den 18 maj 2009 och då accepterade Försäkringskassan sjukskrivningen.

Kammarrätten gjorde bedömningen att det vid första sjukskrivningsperioden inte var tillräckligt väl beskrivet på vilket sätt Evas funktions- och aktivitetsförmåga var nedsatt. Men då utredning från den senare sjukskrivningsperioden fanns med i målet fann kammarrätten vid en samlad bedömning att Evas arbetsförmåga var nedsatt på grund av sjukdom även mellan den 15 januari till den 31 mars 2009.

Eva hade beviljats rättshjälp av GS-Facket och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt