Trafikskadad kranförare får sjukersättning

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en manlig medlem i Byggnads vunnit ett mål om sjukersättning i Kammarrätten i Stockholm.

Mannen, som i dag är 58 år, råkade ut för en trafikolycka 2004 och drabbades därefter av ett smärttillstånd i nacke och axlar. Han hade även depressiva besvär och knäbesvär. Efter trafikolyckan fick mannen ersättning från sjukförsäkringen fram till februari 2010. Härefter genomgick han en arbetsprövning i Arbetsförmedlingens regi men kunde inte fullfölja arbetsuppgifterna på grund av värken. Han hade stora svårigheter att överhuvudtaget ta sig till arbetsprövningen. Arbetsförmedlingen gjorde bedömningen att mannen inte hade någon arbetsförmåga i något arbete på arbetsmarknaden.

Mannen ansökte om sjukersättning hos Försäkringskassan. Försäkringskassan avslog hans ansökan och ansåg att det inte var uteslutet att han i framtiden skulle kunna återfå en arbetsförmåga i ett anpassat arbete. Förvaltningsrätten delade Försäkringskassans bedömning.

Kammarrätten anser att mannen har rätt till sjukersättning. Kammarrätten fäster vikt vid att såväl Arbetsförmedlingen som mannens läkare gjort bedömningen att han inte kunde återfå någon arbetsförmåga. Vidare påtalar kammarrätten att Försäkringskassan inte har preciserat vilket form av rehabilitering som man anser skulle kunna leda till att mannen återfår sin arbetsförmåga.

Mannen hade beviljats rättshjälp av Byggettan och företräddes av förbundsjurist Linda Wallin, LO-TCO Rättsskydd, 08-676 63 46.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt