Svea hovrätt: SD-politiker får inte uteslutas

Svea hovrätt har den 8 december 2022 meddelat dom i målet angående uteslutning av en SD-politiker ur Svenska Transportarbetareförbundet. Transport hade överklagat Stockholms tingsrätts dom om att ogiltigförklara uteslutningsbeslutet. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och skriver att uteslutningsbeslutet kan sakprövas i domstol. I sin prövning gör hovrätten, liksom tingsrätten, en objektiv bedömning av Transports stadgar och kommer fram till att det som Transport åberopat inte ger stöd för uteslutning. Även i skadeståndsdelen fastställer hovrätten tingsrättens dom, vilket innebär att SD-politikern inte får något skadestånd. Transport kommer att ta ställning till om domen ska överklagas till Högsta Domstolen.

Svea hovrätts dom i mål T 4011-21 av den 8 december 2022

Ombud för Transport är förbundsjuristerna Annett Olofsson (08-6766329) och Anne Alfredson (08-6766325)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt