Studievillig utan högskolebehörighet får a-kassa

Kammarrätten i Sundsvall har avgjort ett mål om arbetslöshetsförsäkring där LO-TCO Rättsskydd företrätt en medlem i Kommunal som nekats a-kassa.

Medlemmen var arbetslös men hade sökt till sjuksköterskeutbildningen för kommande termin. Kommunals a-kassa nekade medlemmen arbetslöshetsersättning och menade att hon var att betrakta som studerande och inte arbetslös eftersom hon hade ansökt om högskoleplats och på en blankett uppgett att hon inte var beredd att avstå från studierna för ett arbete. Kassan hävdade också att den sökta sjuksköterskeutbildningen var en fortsättning på tidigare gymnasiestudier till vårdbiträde som föregått perioden med arbetslöshet och att studierna därmed inte var avslutade.

Kammarrätten går emellertid på LO-TCO Rättsskydds linje och slår fast att medlemmen, som inte hade kompletta betyg i engelska, saknat den grundläggande behörighet som krävdes för att faktiskt komma in på den sökta sjuksköterskeutbildningen. Domstolen beaktar också i övrigt vad vi anfört, bl.a. att studerandebegreppet inte får utvidgas för långt, och slår fast att medlemmen inte skulle anses som studerande.

Rättspraxis har varit sträng för arbetslösa som ansökt om studieplats eller studerat på deltid. Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen i maj 2013 lättade upp läget för deltidsstuderande. I och med kammarrättens dom i det nu avgjorda målet har praxis ytterligare lättats upp något.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt