Stresskänslig behövde inte byta arbete för att få sjukersättning

En kokerska med bland annat långvarig smärtproblematik och utmattningssyndrom nekades halv sjukersättning. Försäkringskassan ansåg att hon borde kunna arbeta mer tid i ett fysiskt lätt arbete utan stress- och kravbelastning. Kokerskan hade genomgått omfattande rehabilitering och lyckats återgå i halvtidsarbete på sin tidigare arbetsplats. Hennes läkare hade påtalat att det fanns risk att hon tappade all arbetsförmåga om hon utsattes för mer press.

Kammarrätten i Sundsvall gav kvinnan rätt och tog hänsyn till att den psykiska ohälsan försvårade för henne att prova annat arbete. Vid tidigare försök att byta arbetsuppgifter hade hennes hälsotillstånd försämrats. Hon beviljades halv sjukersättning.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och företräddes av förbundsjurist Evalena Ödman, telefon 08-676 63 02.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt