Statens avskedande av GD ogiltigförklarades

Domen i det uppmärksammade fallet rörande it-skandalen vid Transportstyrelsen och dess tidigare generaldirektör meddelades av Arbetsdomstolen den 6 mars 2019, AD nr 15/19. I samband med att förundersökning om brott hade inletts på grund av det inträffade, entledigades generaldirektören från anställningen vid Transportstyrelsen och erhöll en ny anställning vid Regeringskansliet som generaldirektör som hon kom att avskedas från.

Målet vid Arbetsdomstolen gällde frågan om det var rätt att avskeda henne från anställningen som generaldirektören vid Regeringskansliet. Trots att allvarlig kritik kunde riktas mot henne som generaldirektör för Transportstyrelsen fann Arbetsdomstolen sammantaget att hon inte hade åsidosatt sina åligganden på ett så grovt sätt att det motiverade ett avskedande från anställningen i Regeringskansliet.

Arbetsdomstolen ogiltigförklarade avskedandet men dömde inte ut något allmänt skadestånd. Lagen om offentlig anställning var tillämplig i målet och den hänvisar i fråga om giltigheten av ett avskedande till lagen om anställningsskydd, men inte när det gäller skadestånd. Det saknades därför laglig grund att döma ut ett allmänt skadestånd.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt