Snickare friad från åtal rörande vållande till kroppsskada (dom Göteborgs tingsrätt, mål B 6602-20)

När en snickare som arbetade med ett fönster i en lägenhet skulle stänga fönstret tappade han taget om fönstret som svängde upp i sitt yttre läge och därefter föll till marken. Fönstret träffade en man i huvudet. Mannen ådrog sig skador i form av ett sår på huvudet och diskbråck. Domstolen har kommit fram till att snickare inte varit oaktsam och frikände honom samt avslog den skadade mannens yrkande om skadestånd för kränkning och sveda och värk.

Medlemmen hade rättshjälp genom sin fackliga organisation Byggnads.
Ombud var förbundsjuristen Anne Alfredson.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt