Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Tid:               Torsdagen den 9 november 2017 kl 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats:            Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

 Seminariebeskrivning:

Det är en tydlig trend i arbetslivet att arbetsgivare kontrollerar och övervakar sina anställda i allt större utsträckning. Det handlar om kameraövervakning, drog- och alkoholtester, kontroll genom GPS-teknik eller att arbetsgivaren läser de anställdas e-post. Vid nyanställning tvingas arbetssökanden visa upp sekretessbelagd information om eventuell brottslighet, sjukskrivningar mm för att få jobbet. Inte sällan innebär övervakningen kraftiga ingrepp i de anställdas personliga integritet.

Den tekniska utvecklingen öppnar hela tiden nya möjligheter till kontroll. Ett effektivt skydd för de anställdas personliga integritet borde vara en självklarhet i ett modernt arbetsliv. Det är också en viktig maktfråga i vilken utsträckning arbetsgivaren tillåts kontrollera och övervaka de anställda. Men trots att flera utredningar har lagt fram förslag i syfte att stärka skyddet för arbetstagarna har lagstiftningsarbetet stått stilla i många år.

Vi redogör för vilka regler som gäller och hur man kan arbeta fackligt med dessa frågor. Vi tar bland annat upp följande:

  • Måste man som anställd avslöja sina skulder, eventuell brottslighet och andra problem och vad gäller för en arbetssökande?
  • Kan arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror, läsa de anställdas e-post, kolla hur de förflyttar sig och hur effektivt de arbetar?
  • Får en arbetsgivare tvinga sina anställda att lämna alkoholprov och genomgå medicinska tester?

Vi redogör för lagstiftning och rättsfall samt presenterar fall från vår verksamhet. Vi redogör också för förslagen i de utredningar som nämnts ovan.

Föreläsare:   Förbundsjuristerna Susanna Kjällström och Josephine Trinder

Anmälan:      Senast den 26 oktober 2017

Pris:              3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt