Sjuksköterska smittad med TBC fick rätt i Vållandenämnden – arbetsgivaren ansvarig

Frågan gällde om arbetsgivaren kunde hållas ansvarig för att ha vållat sjuksköters­kans arbetssjukdom (TBC). Vållandenämnden hade i sitt första beslut bedömt att arbetsgivaren inte kunde ses som ansvarig. Vid begäran av en omprövning, där nya uppgifter åberopats, ändrade nämnden sig. 

Sjuksköterskan hade under hösten 2008 vårdat en TBC sjuk man på den infektions­klinik hon då arbetade på. Hon insjuknade i TBC under våren 2009 och var sjukskri­ven i ca ett år. En anmälan gjordes till AFA försäkring då hon ansåg att arbetsgivaren vållat hennes sjukdom. Anledningen var att man på infektionskliniken som rutin un­der flera år återanvänt munskydden flera gånger under ett arbetspass. Munskydden var dock av­sedda för engångsbruk vilket framgick av bipackssedeln.  

Det har klarlagts att den TBC stam hon drabbats av enbart smittar genom luftvä­garna. Det mesta tyder dessutom på att orsaken till smittan varit återanvändningen av munskyd­den. Rutinerna har numera ändrats på kliniken. 

Enligt Vållandenämnden har arbetsgivaren ett mycket långt gående ansvar för att förhindra sjukdom eller annan ohälsa på arbetsplatsen. Munskydden har använts i strid mot tydlig information på bipacksedeln. Trots detta har arbetsgivaren accepterat en återanvändning av munskydden och ska ses som ansvarig för sjuksköterskans sjukdom. Därmed har hon rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. 

Ärendet har även prövats i tingsrätten och hovrätten där sjuksköterskans dåvarande chef stod åtalad för arbetsmiljöbrott. Hovrätten har nyligen fastställt tingsrättens dom. Man ansåg inte att det kunde bevisas att arbetsgivaren varit skyldig till något arbetsmiljöbrott. 

Sjuksköterskan har beviljats rättshjälp av Vårdförbundet. Ombud i Vållandenämnden har varit förbundsjurist Camilla Morath, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 18.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt