Sjukpenninggrundande inkomst skyddas även när en arbetslös varit föräldraledig och omedelbart därefter haft normal semester

 

Kammarrätten i Sundsvall har avslagit Försäkringskassans överklagande av en dom från Förvaltningsrätten i Falun. Kammarrätten delar Förvaltningsrättens bedömning att det var fel att sätta ned den sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till 0 kr (nollklassa) för en arbetslös man.

Johan hade varit an­mäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt aktivt sökt arbete tills han började ta ut föräldra­penning under perioden den 27 januari 2009 till den 10 mars 2009. Johan hade sedan semester fram till den 16 april 2009 då han återigen anmälde sig som aktivt arbetssökande.

Försäkringskassan nollklassade honom med motivering att det inte fanns en rätt för den försäkrade att med bibehållen SGI direkt ta semester efter en period med föräldrapenning. Detta eftersom han under semestern inte var aktivt arbetssökande.

Johan överklagade. Förvaltningsrätten menade att praxis avseende SGI-skyddet vid avbrott i det aktiva arbetssökandet på grund av normal semester även skulle gälla när den försäkrade innan semestern hade ett SGI-skydd på grund av vård av barn med föräldrapenning. Att semester togs ut i direkt anslutning till perioden med föräldrapenning utgjorde alltså ett godtagbart avbrott i arbetssökandet.

Försäkringskassan överklagade domen till kammarrätten och menade att Johan inte kunde behålla sitt SGI-skydd om han inte var aktivt arbetssökande efter en period med föräldrapenning. Johan hänvisad till ett avgörande från Kammarrätten i Stockholm som angivit att principen om SGI-skydd under normal semester inte kunde begränsas endast till fall då den försäkrade varit aktivt arbetssökande vid tidpunkten för semestern. I det åberopade fallet hade den försäkrade varit sjukskriven och hade då SGI-skydd direkt innan semestern. Johan menade att det inte skulle vara någon skillnad om den försäkrade före avbrottet för semester var sjukskriven eller var föräldraledig.

Johan hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetareförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Stockholm.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt