Sjuk och utan ersättning – SEKO tar strid mot arbetsgivarna och Försäkringskassan

Personer som förbrukat samtliga sina dagar med rätt till sjukpenning och därmed ”utförsäkrats” erbjuds att under tre månader deltaga i det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetslivsintroduktion (ALI). För de utförsäkrade som är för sjuka för att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande är deltagande i ALI nödvändigt för tryggandet av deras försörjning.

Efter deltagandet i ALI kan de personer som fortfarande saknar arbetsförmåga ansöka om sjukpenning på nytt. De hänvisas då av Försäkringskassan till sin arbetsgivare för att begära sjuklön under de första 14 dagarna, eftersom Försäkringskassan menar att en ny sjukperiod påbörjas efter deltagandet i ALI.

Tre medlemmar i SEKO har efter deltagande i ALI, på Försäkringskassans uppmaning, vänt sig till sina arbetsgivare Posten Meddelande och Posten Logistik med en begäran om sjuklön. Posten har vägrat att betala sjuklön eftersom man enligt bolagens mening inte bryter en pågående sjukperiod när man deltar i ALI. Någon ny sjukperiod är det därmed inte fråga om enligt bolagen.

Försäkringskassan och arbetsgivarna är alltså oense om vad som är en ny sjukperiod i lagens mening. Konsekvensen är att SEKO:s tre medlemmar inte fått någon ersättning alls under de första 14 dagarna efter deltagandet i ALI. Orimligt anser SEKO som nu hjälpt sina medlemmar att överklaga Försäkringskassans beslut samtidigt som man väckt talan mot Posten.

Ombud är förbundsjuristen Susanna Kjällström, tfn. 08-6766370. Arbetsdomstolens mål nr A 133-134/11.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt