SJ tog över vagnstädningen – försökte göra sig av med trotjänare

I slutet av januari 2012 tog SJ över verksamheten att städa SJ:s tågvagnar från ett städentreprenadföretag. Samtidigt tog SJ över c:a 40 % av städarna från städentreprenadföretaget. Bland de övertagna arbetstagarna fanns arbetsledare. SJ tog också över rätten att använda vissa lokaler till omklädningsrum, förråd och uppehållsrum.

Bland de städare som SJ valde att inte ta över finns ett stort antal med lång anställningstid. Den första dagen efter övergången inställde sig ett femtiotal städare hos SJ. De fick beskedet att de inte hade någon anställning hos SJ. 

SEKO har nu väckt talan mot SJ i Arbetsdomstolen och hävdat att det rör sig om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS och att städarna därför hade rätt att följa med över till SJ. SEKO menar att städarna blivit avskedade och yrkar ogiltigförklaring och skadestånd. 

Arbetsdomstolens mål nr A 214/12. Ombud är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.  

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt