Semesterersättning ska räknas med vid beräkning av arbetslöshetsersättning

Förvaltningsrätten har funnit att semesterersättning ska räknas med vid fastställande av dagsförtjänsten, dvs den genomsnittliga inkomst som arbetslöshetsersättningen baseras på.

Unionens arbetslöshetskassa hade i det överklagade beslutet bedömt att den semesterersättning som en av Unionens medlemmar hade fått i samband med anställningens upphörande inte skulle räknas med i dagsförtjänsten. Arbetslöshetskassans beslut ligger i linje med vad som gällde förr då det krävdes att ersättning skulle utgå regelbundet för att kunna medräknas. Lagen ändrades dock år 2009 och Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att ett krav på regelbundenhet inte längre får ställas.

Förvaltningsrätten skriver i domen att det faktum att krav på regelbundenhet inte får ställas innebär att arbetslöshetskassan inte har haft fog för att utelämna semesterersättningen vid beräkning av dagsförtjänsten. Förvaltningsrätten delade således vår bedömning om att semesterersättningen ska medräknas. Denna uppfattning har också Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen givit uttryck för.

Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 4093-18. Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av Unionen och ombud var förbundsjurist Lina Gertzell, 08-676 63 65.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt