SD-politiker får inte uteslutas (dom Stockholms tingsrätt T 15871-19)

I ett mål angående uteslutning av en SD-politiker ur Svenska Transportarbetareförbundet har tingsrätten valt att göra en objektiv bedömning av om SDs politik står i strid med Transports stadgar och det som där slås fast om att förbundet ska verka för alla människor lika värde. Tingsrätten har kommit fram till att det som Transport åberopat till stöd för uteslutningen – SDs principprogram samt offentliga uttalanden gjorda av SD-företrädare – inte ger stöd för att NN stödjer eller bedriver verksamhet som är oförenlig med förbundets stadgar. Enligt tingsrätten har förbundet inte stöd i sina stadgar för uteslutningen. Tingsrätten ogiltigförklarar beslutet om uteslutning. NN får trots ogiltigförklaringen inget skadestånd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt