Säljares utmattningssyndrom godkänd som arbetsskada

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 16 november 2010 avslagit Försäkringskassans överklagande. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten nämligen att säljarens utmattningssyndrom berodde på arbetet.

Säljaren hade under flera år haft en arbetsbelastning som innebar att han ständigt stod till förfogande; på kvällar, helger och semestrar. Han stod ensam för hälften av försäljningsresultaten på sin enhet vilket ställde stora krav på personligt driv och engagemang. Arbetsgivaren drev hela tiden på honom och försåg honom med arbetsunderlag; även långt efter att han hade berättat att han kände sig utarbetad.

Sedan säljaren med hjälp av LO-TCO Rättsskydd hade överklagat Försäkringskassans negativa beslut godkände Förvaltningsrätten hans besvär som arbetsskada. Försäkringskassan accepterade inte domen utan överklagade till kammarrätten och hävdade dels att säljaren hade låga krav i arbetet, bl.a. eftersom lönen var provisionsbaserad, dels att hans personlighet – i form av att vara starkt tävlingsinriktad och arbetsfokuserad – skulle ses som en konkurrerande skadefaktor.

Kammarrätten tog bland annat hänsyn till den starkt tävlingsinriktade kultur som präglade arbetssättet på den enhet där mannen var verksam och att arbetsgivaren i hög grad hade varit pådrivande i syfte att uppnå goda resultat. Man konstaterade att säljaren hade haft en arbetsbelastning som var extrem. Stor vikt lades också vid att arbetsgivaren inte reagerade när säljaren själv sa att han kände sig utarbetad utan fortsatte att driva på honom ända fram till att han kollapsade.

Mannen som fick rättshjälp genom Handelsanställdas förbund företräddes av förbundsjurist Evalena Ödman vid LO-TCO Rättsskydd AB, tel 08-6766302.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt