Säljande distributörer hade rätt till måltidsersättning

Partihandelsavtalet ger arbetstagare rätt till måltidsersättning när arbetstagaren på grund av resa utanför ordinarie tjänstgöringsort inte kan äta sin huvudmåltid för dagen på vanlig tid och plats.

Arbetsdomstolen har nu tagit ställning till frågan om säljande distributörer som från en lagerterminal kör ut och säljer bröd till butiker inom ett visst säljdistrikt ska anses ha rätt till sådan måltidsersättning enligt avtalet. Arbetsgivarparterna ansåg att de säljande distributörerna inte befinner sig på resa i avtalets mening då deras ordinarie arbetsuppgifter innebär att köra ut bröd till butikerna. Vidare ansåg arbetsgivarparterna att det inte går att fastställa någon vanlig tid och plats i avtalets mening eftersom arbetstagarna själva avgör när och var de vill äta lunch. Inte heller kunde arbetstagarna anses befinna sig utanför ordinarie tjänstgöringsort eftersom de tillbringar all sin arbetstid i lastbilen de kör. Grundtanken med bestämmelsen ansåg arbetsgivarparterna vara att enbart resor som inte ingår i de normala arbetsuppgifterna omfattas av bestämmelsen.

AD delade Handelsanställdas förbunds uppfattning att bestämmelsen ska anses ha den innebörden att den gäller för de körningar som de säljande distributörerna företar när de kör ut bröd till butiker utanför den lagerterminal där de lastar sitt bröd. Eftersom de aktuella chaufförerna också bedömdes ha haft en arbetssituation som innebar att de inte kunnat inta sin lunch på vanlig tid och plats enligt kollektivavtalet ansåg domstolen att de var berättigade till måltidsersättning i enlighet med förbundets yrkande. AD dömde också arbetsgivaren att betala ett allmänt skadestånd till medlemmarna och till förbundet. Dom AD 56/13. 

Ombud för Handelsanställdas förbund var förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766371.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt