Ridklubb betalar 100 000 kr i förlikning

 

Förlikning har träffats mellan Kommunal och en ridklubb i Sörmland i en tvist gällande avskedande och föreningsrättskränkning av en medlem i Kommunal. Se tidigare notis på denna sida 2011-02-23. Talan hade väckts vid Södertälje tingsrätt, men då ridklubben blev medlem i en arbetsgivarorganisation flyttades målet till Arbetsdomstolen. Enligt förlikningen ska ridklubben betala 100 000 kr till Kommunals medlem. Genom förlikningen löser parterna tvisten i Arbetsdomstolen samt ytterligare två tvister vid Södertälje tingsrätt gällande bland annat brott mot semesterlagen och ridavgifter. Ombud för förbundet och medlemmen var förbundsjurist Annett Olofsson, 08-6766329.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt