Relacom stämda på miljonskadestånd för turordningsbrott

SEKO har väckt talan mot Relacom i Arbetsdomstolen för turordningsbrott. Tvisten avser 39 medlemmar i SEKO som sagts upp på grund av arbetsbrist trots att andra anställda med kortare anställningstid fått ha kvar sin anställning. Medlemmarna har varit anställda på flera orter i landet. Relacom har hävdat att överenskommelse om avtalsturlistor har träffats, något som SEKO bestrider.

Enbart yrkandena om allmänt skadestånd uppgår till närmare fem miljoner kr. Till detta kommer yrkanden om ersättning för den inkomstförlust som drabbar de uppsagda medlemmarna. Målnummer i AD: A 208/09

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt