Rätt till a-kassa trots uppsägning i förtid efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)

HFD anser att kvinnan hade fog för att säga upp sig för att inte mista sin a-kasseersättning på grund av 75-dagarsregeln.

Kvinnan sa upp sig själv från deltidsarbetet 1,5 dag innan hon förbrukat sina 75 ersättningsdagar. Skälet var arbetslöshetskassans 75-dagarsregel som skulle innebära att hon förlorade hela sin a-kasseersättning. Arbetslöshetskassan stängde då av henne från rätt till ersättning i 45 dagar med motiveringen att hon lämnat anställningen innan ersättningsdagarna förbrukats och att hon inte hade någon giltig ursäkt för uppsägningen.

Förvaltningsrätten biföll kvinnans överklagande men kammarrätten var av samma åsikt som a-kassan.

Frågan om kvinnan haft giltig anledning att säga upp sig måste enligt HFD bedömas mot bakgrund av vad som allmänt anses vara godtagbara skäl och efter en sammanvägning av förhållandena i hennes fall. HFD finner, med hänsyn till den mycket korta tid som återstod innan ersättningsdagarna för deltidsarbete förbrukats helt och till anställningens begränsade omfattning, att hon får anses ha haft giltig anledning att säga upp sig.

Domen meddelades den 29 maj 2012 i mål nr 7388-10 och ombud för kvinnan var förbundsjurist Anne Rajmic, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 21. Kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Vision.

Se även tidigare notis om målet 2011-10-10,Högsta förvaltningsdomstolen prövar egen uppsägning från deltidsanställning, under fliken Försäkringsrätt.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt