Rätt till a-kassa mellan två arbetsmarknadsutbildningar

Kammarrätten i Göteborg har beslutat att en medlem i Unionen har rätt till arbetslöshetsersättning mellan två olika arbetsmarknadsutbildningar.

Medlemmen hade gått arbetslös en tid när han via Arbetsförmedlingen fick anvisning till en förberedande kurs för att testa om lastbilschaufför skulle vara ett yrke för honom. Han hade en tidigare skada i handen som gjorde det osäkert om yrket skulle vara lämpligt för honom.

Den förberedande kursen avslutades och medlemmen ansökte om ersättning från den 2 december 2013 och fram till den 12 januari då han påbörjade en ny utbildning, denna gång en yrkesutbildning till yrkesförare, även denna på anvisning från Arbetsförmedlingen. Båda utbildningarna genomfördes med aktivitetsstöd.

Unionens A-kassa avslog ansökan om arbetslöshetsersättning och menade att de båda kurserna hade ett tydligt samband och skulle ses som en enda utbildning. Tiden med uppehåll skulle därmed inte kunna berättiga till ersättning.

Med LO-TCO Rättsskydds hjälp överklagade medlemmen till förvaltningsrätten som emellertid gick på A-kassans linje och betraktade medlemmen som studerande med uppehåll.

Kammarrätten gör en annan bedömning och konstaterar att även om utbildningarna har ett visst samband med varandra, så måste den första anses vara avslutad den 1 december 2013. För detta talar att utbildningarna inte anvisades samtidigt, att det skedde en utvärdering mellan de båda kurserna och att medlemmen under mellanperioden inte visste om han skulle antas till den andra kursen. Han är därför berättigad till ersättning.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Unionen. Ombud var förbundsjuristen Angelin Olsson De Groat, tel. 08-676 63 73.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt