Rätt till 1 miljon kronor i försäkringsersättning för arbetsskada trots att medlem accepterat att gå i förtid på grund av arbetsbrist

En medlem i fackförbundet Ledarna har fått rätt till inkomstförlustersättning från AFA Trygghetsförsäkring för sin arbetsskada, trots att han efter skadan frivilligt valt att acceptera att avsluta sin anställning och ta ut avtalspension med anledning av en större omorganisation på arbetsplatsen.

AFA Trygghetsförsäkrings inställning var att medlemmen inte hade avslutat sin tjänst på grund av arbetsskadan, utan att skälet var arbetsbrist. AFA Trygghetsförsäkring fann därefter att medlemmen med hänsyn tagen till konjunkturen på den lokala arbetsmarknaden sannolikt inte skulle ha erhållit någon annan tjänst innan han skulle ha blivit ålderspensionär.

I målet kunde vi visa att medlemmen med stor sannolikhet skulle ha kunnat ha kvar sin tjänst som chef om han inte på grund av arbetsskadan accepterat en frivillig avgångslösning. Turordningsreglerna hade inte tillåtit att arbetsgivaren skulle ha sagt upp medlemmen. Vi kunde med stöd av den bevisning som förelåg i målet visa att det var arbetsskadan som medförde en helt nedsatt arbetsförmåga i den tjänst som medlemmen hade haft och att medlemmen om han inte hade blivit arbetsskadad skulle ha haft kvar sin tjänst hos arbetsgivaren. Omprövningsavdelningen hos AFA Trygghetsförsäkring delade vår uppfattning och ändrade bolagets beslut så att man vid bedömningen av inkomstförlusten ska utgå från att medlemmen skulle ha haft kvar sin tjänst som chef.

Utgången medför att medlemmen erhållit drygt 1 miljon kronor i kompletterande försäkringsersättning genom AFA Trygghetsförsäkring.

Ombud i målet var förbundsjurist Ulf Lejonklou, 08-676 63 57

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt