Rätt stänga av man med Aspergers syndrom

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) anser i dom som meddelades den 28 november 2014 att Arbetsförmedlingen gjort rätt som stängde av en man med Aspergers syndrom från jobb-och utvecklingsgarantin, då han misskött sig och stört verksamheten.

Den fråga som varit aktuell i målet är om bedömningen när en anvisning till jobb-och utvecklingsgarantin återkallas, enbart ska ta sikte på det faktiska beteendet eller om hänsyn kan tas till psykiska funktionshinder.

HFD konstaterar att en anvisning till en sysselsättning inom jobb-och utvecklingsgarantin ska återkallas om en enskild som anvisats missköter sig eller stör verksamheten. Men domstolen menar också att det åligger Arbetsförmedlingen att inom ramen för jobb-och utvecklingsgarantin lämna det stöd som deltagaren behöver. En prövning ska därför göras i samband med anvisningen där man bedömer lämpligheten av den anvisade sysselsättningen för individen.

I det nu aktuella fallet hade mannen inte fått diagnosen Aspergers syndrom när han anvisades den aktuella platsen, och även om Arbetsförmedlingen kände till att mannen hade sociala svårigheter så kan det inte anses att platsen var olämplig med hänsyn till vad Arbetsförmedlingen känt till. Under de omständigheterna har Arbetsförmedlingen haft grund för beslutet att återkalla anvisningen.    

Ombud i ärendet var förbundsjurist Phillip Eldon och Angelin Olsson De Groat, 08-6766373, och rättshjälp beviljades av GS Facket.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt