Psykisk arbetsskada pga olycka godkänd som arbetsskada

Länsrätten i Stockholms län har förklarat att både de psykiska och fysiska besvären en man haft efter ett olyckfall i arbetet helt orsakats av själva olycksfallet. Mannen drogs in i en maskin på arbetsplatsen vilket han upplevde som mycket traumatiskt. Försäkringskassan godkände inledningsvis bara att 25 % av mannens funktionsnedsättning hade samband med olycksfallet, vilket var mannens fysiska besvär. Försäkringskassan nekade nämligen till att mannens psykiska besvär, som var de allvarligaste, hade något samband med olycksfallet.

Efter att Livsmedelsarbetareförbundet meddelat rätthjälp och den medicinska utredningen kompletterats ändrade sig emellertid Försäkringskassan i länsrätten. Mannen har nu fått rätt till full kompensation för den inkomstförlust han gör på grund av både sina fysiska och psykiska besvär.

Mannen beviljades rättshjälp av sitt fackförbund Livsmedelsarbetareförbundet och företräddes i länsrätten av förbundsjurist Olov Östensson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766342.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt