Prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen om a-kassa för bandytränare

Ska en person som arbetar ideellt och tränar ungdomslag i bandy betraktas som företagare och nekas a-kassa bara för att idrottsverksamheten råkar bedrivas i aktiebolagsform och han suttit i styrelsen?

Nu meddelar Högsta förvaltningsdomstolen prövningstillstånd i frågan om vem som ska betraktas som företagare enligt arbetslöshetsreglerna.

LO-TCO Rättsskydd företräder en medlem i Unionen som har suttit i styrelsen och som firmatecknare för det aktiebolag som driver bandyverksamheten på orten, efter att kommunen lämnat över driften av verksamheten till entusiasterna. Bolaget ägs helt av en ideell idrottsförening och medlemmen hade inte heller fått någon ersättning från näringsverksamheten. När medlemmen blev arbetslös nekade a-kassan honom ersättning med motiveringen att han genom sitt engagemang i idrottsföreningens bolag var företagare och därmed inte hade rätt till ersättning.

Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten ansåg att medlemmen skulle betraktas som företagare, men nu kommer alltså Högsta förvaltningsdomstolen att slutgiltigt pröva frågan.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Unionen och företräds av förbundsjurist Magnus Eriksson, 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt