Premielön eller inte? Snart kommer Arbetsdomstolens avgörande i tvisten om villkoren för renhållningsarbetarna på Östermalm i Stockholm

Den 3 februari 2010 meddelar Arbetsdomstolen dom i tvisten mellan Svenska Transportarbetareförbundet å ena sidan och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Liselotte Lööf AB å andra sidan.

Tvisten gäller villkoren för ett antal medlemmar i Transport som arbetar med att hämta hushållssopor på Östermalm i Stockholm. Transport hävdar att medlemmarna ska avlönas enligt det premielönesystem som kollektivavtalet föreskriver och att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra lönesystemet till fast månadslön.

I målet har Transport yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott och brott mot LAS samt ogiltigförklaring av uppsägningar. Arbetsdomstolens mål nr A 6/09.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt