Pengar från arbetstidskonto är inte avgångsvederlag

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa beslutade att en medlem inte skulle få a-kassa under en period. Skälet var att kassan bedömt att pensionsavsättningar som den tidigare arbetsgivaren gjort från ett arbetstidskonto (ATK) efter avslutad anställning motsvarade avgångsvederlag.

Avgångsvederlag, som enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring är all ersättning som utgår med anledning av anställningens upphörande, räknas som tid med förvärvsarbete i försäkringen. Det innebär att man visserligen uppfyller ett arbetsvillkor under den tid man har avgångsvederlag, men den försäkrade har inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Medlemmen, som företräddes av LO-TCO Rättskydd, hävdade i förvaltningsrätten att ATK är en kollektivavtalad lösning där 3,5 % av arbetstagarens lön avsätts till ett individuellt arbetstidskonto. Avsättningen kan sedan tas ut som ledig tid, kontanta medel eller pensionspremie. ATK har ingenting med anställningens upphörande att göra utan betalas till alla anställda som omfattas av avtalet.

Förvaltningsrätten slog fast att ATK-ersättningen inte kan eller ska betraktas som avgångsvederlag, och medlemmen får därmed arbetslöshetsersättning från första arbetslösa dagen efter karens.

Förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373, företrädde medlemmen som fick rättshjälp beviljad av Pappersindustriarbetarförbundet.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt