Partille Kommun tystar facklig röst med skattepengar

Kommunal stämde i december 2013 Partille kommun för brott mot lagen om anställningsskydd då kommunen sagt upp en fackligt förtroendevald som riktat kritik mot kommunen avseende den psykosociala arbetsmiljön. Kommunen har i Arbetsdomstolen medgivit talan på alla punkter och alltså erkänt att det saknades grund för uppsägningen.

När domen från Arbetsdomstolen nu meddelats vägrar dock kommunen att följa den. Konsekvensen av att kommunen vägrar följa Arbetsdomstolens dom är att kommunen får betala ut ett mycket stort skadestånd till den fackligt förtroendevalda medlemmen.

–          Kommunen väljer alltså att använda skattepengarna till tysta en fackligt förtroendevald som påpekat psykosociala brister i arbetsmiljön, säger förbundsjurist Olov Östensson som stämde kommunen i Arbetsdomstolen.

Olov Östensson fortsätter:

–          Det är anmärkningsvärt att en kommun väljer att lägga skattepengar i miljonklassen på att göra sig av med en anställd som i egenskap av fackligt förtroendevald påpekat brister i den psykosociala arbetsmiljön. – särskilt besvärande är detta då kommunen helt medgivit talan, alltså erkänt att det saknades grund för uppsägningen men ändå vägrar acceptera domen.

Bakgrunden till målet är följande. En medlem i Kommunal skrev, i egenskap av arbetsplatsombud på ett gruppboende, ett brev till kommunförvaltningen i Partille kommun i vilket han framförde kritik mot kommunen avseende de anställdas psykosociala arbetsmiljö.

En dag senare kallade kommunen in medlemmen på ett möte och stängde av honom från arbetet. Man framförde att brevet var ett skäl till avstängningen men ändrade sig senare och framförde andra skäl som medlemmen eller Kommunal aldrig tidigare blivit informerade om.

Kommunen kallade senare medlemmen till ett möte där man meddelade att han skulle omplaceras till annat arbete och att han skulle bli uppsagd om erbjudandet inte accepterades. Medlemmen, som innan mötet hade fått uppfattningen att det skulle handla om hans ordinarie arbete och den avstängning som skett på grund av brevet, meddelade vid mötet att han ville arbeta, men i sitt ordinarie arbete och att han motsatte sig kommunens omplacering.

Medlemmen infann sig inte på den arbetsplats kommunen hänvisat till och kommunen hörde heller inte av sig. Därefter blev han varslad om uppsägning på grund av personliga skäl. Vid lokal och central förhandling har kommunen helt bestridit Kommunals yrkande om att medlemmen ska ha kvar sitt arbete.

Kommunen ändrade sig dock direkt när målet hamnade i Arbetsdomstolen och medgav helt talan vilket framgår av dom nr 34/14, mål nr A 242/13. När medlemmen därefter skulle återgå i sitt arbete vägrade kommunen att följa domen. Enligt 39 § LAS upphörde därmed anställningen med konsekvensen att kommunen får betala ett mycket stort skadestånd till medlemmen.

För ytterligare information kontakta förbundsjurist Olov Östensson:

08-676 63 42

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt