Orimligt lång väntan på ett självklart beslut!

Nu har en av de första domarna om de nya sjukpenningreglerna kommit.

Länsrätten i Norrbotten har förklarat att en man med allvarlig njursvikt som kräver att han genomgår dialysbehandling ett par gånger i veckan har rätt till fortsatt sjukpenning på den högre 80 %-nivån. Mannen hade redan genomgått två olika levertransplantationer på grund av sin kroniska sjukdom innan han begärde fortsatt sjukpenning. Han var nu aktuell för en njurtransplantation.

Mycket svårt sjuka personer kan få fortsatt sjukpenning utan tidsbegränsning även efter den 1 juli 2008 om det finns synnerliga skäl men de måste ansöka om det hos Försäkringskassan. Fortsatt sjukpenning är tänkt att beviljas om man har en mycket allvarlig sjukdom och/eller väntar på en transplantation av ett vitalt organ.

I processen i länsrätten ändrade Försäkringskassan uppfattning och medgav att mannen led av en allvarlig sjukdom. Att hans arbetsförmåga var nedsatt har det aldrig varit någon tvist om utan processen har handlat om ersättningens storlek.

Även om det naturligtvis är glädjande att Försäkringskassan ändrade sig i länsrätten och det blev bifall till överklagandet måste man ändå fråga sig om det är rimligt att en svårt sjuk person ska behöva vänta ett år på att få rätt ersättning? Han uppfyllde alla förutsättningar som framgår av lagen för att betraktas som allvarligt sjuk men fick ändå avslag av Försäkringskassan i två prövningar innan det kom upp i länsrätten. Var det så här riksdagen tänkte att det skulle bli när man tidsbegränsade sjukpenningen? Det kan inte vara meningen att det ska krävas ett överklagande för att Försäkringskassan ska börja tillämpa reglerna på ett riktigt sätt.

Mannen beviljades rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal och företräddes i länsrätten av LO-TCO Rättsskydd.

Julia Pietrek, förbundsjurist

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt