Orimligt att inte bevilja sjukpenning fullt ut vid skiftarbete anser kammarrätten

En medlem i IF-Metall var anställd på heltid, kvällsskift med 36,75 timmars arbetsvecka. På grund av sjukdom gick hon ner till halvtid och bytte till dagskift där det bara fanns 40 timmarsscheman. Eftersom 20 är mer än hälften av 36,75 arbetade hon nu mer än halvtid enligt Försäkringskassan som därför bara beviljade en fjärdedels sjukpenning. Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan.

Kammarrätten däremot dömer nu till kvinnans fördel och menar att Försäkringskassans tolkning av lagen är orimlig. Det är vanligt att skiftarbetare har förkortad arbetstid men ändå är anställda på heltid, konstaterar Kammarrätten. Eftersom medlemmen var heltidsanställd och 20 timmar inte är mer än hälften av heltid på dagskiftet hade hon rätt till halv sjukpenning.

Domen är viktig eftersom den fastställer kollektivavtalets betydelse i sjukförsäkringen. Arbetstidsförkortning vid skiftarbete är en kompensation för att den anställdes dygnsrytm blir förskjuten och innebär inte att Försäkringskassan kan behandla en heltidsanställd försäkrad som något annat än heltidsanställd. Domen får också betydelse i många andra ärenden med liknande förutsättningar.

Ombud för medlemmen var Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-6766320. Tack vare sitt medlemskap i IF-Metall fick hon rättshjälp och förbundet stod för processkostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt