Omplacering, omreglering och hyvling

Tid:               Torsdagen den 19 oktober 2017 kl 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl 9.00)

Plats:            Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm 

Seminariebeskrivning: 

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Ibland har arbetsgivaren en skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning.

En annan företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgivaren har att omreglera anställningen, exempelvis genom att skära ned arbetstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”. Vi går igenom de senaste domarna från Arbetsdomstolen, bland annat Coop-domen och klargör rättsläget.

På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten och vad som gäller för omreglering av anställningen. Vi beskriver i vilka situationer en arbetsgivare är skyldig att omplacera en anställd och hur det kan påverka arbetsskyldigheten. Vi går också igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Vi behandlar inte omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering.

Seminariet vänder sig till ombudsmän och förtroendevalda som förhandlar för medlemmar och som har ett behov av att förstå hur reglerna fungerar och samspelar.

Föreläsare:     Förbundsjuristerna Olov Östensson och Marie Nordström

Anmälan:        Senast den 6 oktober 2017

Pris:                3.500 kr plus moms inkl lunch och kursdokumentation

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt